Din varukorg är tom

1. Tillämplighet

Alternativ för Sveriges försäljningsvillkor gäller för produkter som säljs från partiet till privatpersoner eller andra.

2. Produktinformation

Generell information om produkterna (innefattande information om en produkts utseende, egenskap och funktion) finns i nätbutiken.

3. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter finns i nätbutiken. Priserna anges i SEK. Eftersom Alternativ för Sverige är en allmännyttig ideell förening tas inte moms ut. Leverans i Sverige är fraktfritt. En extra kostnad tas ut på varan för leverans utanför Sverige. Den totala kostnaden för en beställning som ska skickas utomlands beräknas och presenteras före beställning. Personer som är medlemmar i Alternativ för Sverige har rabatt på varje vara. Rabatten framgår av rabattkod som partiet skickar till alla medlemmar via e-post.

4. Betalningsvillkor

Som kund är du medveten om och accepterar att genomförandet av ett köp på Alternativ för Sveriges nätbutik innebär ett betalningsansvar.

Betalning kan erläggas med VISA eller Mastercard, eller genom direktbetalning via internetbank. Om du vill använda betalning via swish måste du kontakta Alternativ för Sverige. All betalning är förskottsbetalning. Betalning via faktura erbjuds inte.

5. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Alternativ för Sverige accepterar du dessa allmänna försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Försäljning görs inte till omyndig eller beställare under 18 år.

Vid orderläggning skickas en orderbekräftelse via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen samt utgör bindande avtal.

6. Leverans

Beställda varor skickas via brev. Alternativ för Sverige ansvarar inte för leveransfel vid felifyllda uppgifter såsom postadress eller namn, eller om posten inte kan levereras på grund av problem hos köparen eller andra problem som ligger utanför Alternativ för Sveriges kontroll.

Om den aktuella varan inte skulle finnas i lager förbehåller sig Alternativ för Sverige rätten att meddela köparen om detta och i de fallen antingen återbetala summan för den aktuella produkten, eller, om köparen så önskar, makulera hela beställningen och återbetala hela beloppet.

Vissa produkter produceras via print-on-demand, vilket innebär att produkten inte lagerhålls av Alternativ för Sverige utan produceras hos extern aktör efter lagd beställning och därefter fraktas till kunden. Det innebär att produkten inte fraktas från Alternativ för Sveriges lager. Produkten kan därför inte paketeras tillsammans med de produkter som redan finns i partiets lager, vilket innebär att du får flera olika paket hem. Kunden betalar dock ingen extra frakt för detta, men försändelserna kommer vid olika tidpunkter till kunden. Print-on-demand-produkterna omfattas av samma regler som övriga produkter i detta avtal.

7. Ångerrätt

Vid köp av varor från Alternativ för Sverige har du som konsument på sätt som anges i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att skicka ett meddelande till Alternativ för Sverige om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen).

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Alternativ för Sverige och meddela detta.

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till Alternativ för Sverige inom 14 dagar från det att du meddelade ångerrätt till Alternativ för Sverige.

Det belopp som du betalat för varan återbetalas senast inom 14 dagar från det att Alternativ för Sverige fått varan i retur.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta Alternativ för Sverige för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan komma att uppgå till varans totala pris.

Alternativ för Sverige erbjuder inte öppet köp. Möjlighet att lämna tillbaka varan efter ångerrättens tidsfrist på 14 dagar gäller alltså endast reklamationer.

8. Reklamation

Du bör undersöka varorna noggrant vid mottagandet för att säkerställa att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.

Önskar du meddela fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Alternativ för Sverige. Reklamation får inte ske senare än två månader efter mottagandet av en vara.

En reklamation görs genom att skriva till butik@alternativforsverige.se. Ange ordernummer och bifoga text eller bild som beskriver felet. Notera att reklamationen blir godkänd först när Alternativ för Sverige meddelar det. Varan ska därefter returneras till Alternativ för Sverige inom 14 dagar.

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Alternativ för Sverige dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader). Återbetalning sker så snart som möjligt och inte senare än inom 14 dagar från det att Alternativ för Sverige tagit emot varan från dig och konstaterat att du haft rätt att reklamera ditt köp.

Alternativ för Sverige kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för att täcka Alternativ för Sveriges kostnader för frakten.

9. Retur (avser både ångerrätt och reklamationer)

Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt eller på grund av reklamation) bör återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Vid utnyttjande av ångerrätt samt reklamation står du för kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit Alternativ för Sverige tillhanda. Vid ångerrätt erhåller du ingen ersättning för fraktkostnaden. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för fraktkostnad.

10. Ansvar för fel

Alternativ för Sveriges ansvar till följd av fel i vara, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är begränsat till vad som följer av dessa allmänna försäljningsvillkor samt av konsumentköplagen (1990:932).

11. Personuppgifter

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter framgår av Alternativ för Sveriges GDPR-policy på partiets hemsida. När du lägger ordern sparas dina kunduppgifter hos en extern part, Shopify. Alternativ för Sverige ansvarar inte för deras hantering av personuppgifter.

12. Tvist

En eventuell tvist kan hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Alternativ för Sverige har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

13. Övrigt

Alternativ för Sverige kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Alternativ för Sveriges kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.

Alternativ för Sverige förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, specifikationer och produkterbjudanden samt att ändra dessa allmänna försäljningsvillkor. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpeavtal,

14. Kontakta oss

Alternativ för Sverige
Postadress: Box 5816, 102 48 Stockholm
E-post: butik@alternativforsverige.se
Organisationsnummer: 802508-1798